Trådlös HDMI

Koppla tv-skärmen utan kablar med en trådlös sändare för HDMI

 

Vanligtvis ansluter du Blu-ray-spelare, tv-box eller mediaspelare till teven med hjälp av en HDMI-kabel. Men det är inte alltid det fungerar eller önskvärt att koppla enheterna med kabel. Om de exempelvis står för långt från TV:n är trådlös överföring av HDMI-signalen ett bra alternativ. Att sända en HDMI-signal trådlöst är även den perfekta lösningen om du har en projektor monterad i taket. En trådlös HDMI sändare är en elegant lösning för en kabelfri överföring till skärmen. Trådlös HDMI fungerar inte bara för 1080p full HD utan även för 4K Ultra HD videoupplösning. 

 

Så här fungerar en trådlös HDMI sändare/mottagare

 

Oftast har mottagaren - vare sig det är en projektor eller TV-apparat - ingen trådlös HDMI-mottagare installerad. Det betyder att du behöver en sändare och en mottagare för trådlös överföring. Sändaren är ansluten till din HDMI-källa och mottagaren till slutenheten. De två modulerna kan sedan kommunicera med varandra.

Trådlös HDMI kan vara mycket användbar när kablar inte kan kopplas in. TV-skärmar eller projektorer använder HDMI för inmatning av bilddata och ljud och anslutningen har numera etablerat sig som standardgränssnitt för överföring av högupplöst bild- och ljudinnehåll till dator- och tv-skärmar.

Eftersom källenheterna och skärmen oftast ligger nära varandra är en anslutning via HDMI-kabel vanligtvis inget problem. Men det finns undantag: Om teven är väggmonterad kan det vara svårt att få plats med kabeln eller så är kabeln helt enkelt störande. Ännu mer uppenbart blir det när du vill koppla en projektor. Kabeln kan då behöva gå tvärs genom rummet eller upp i taket. Det kan även vara så att du behöver en väldigt lång kabel som dessutom kräver signalförstärkning. Dessutom är kraftfulla långa HDMI-kablar relativt dyra. Med en trådlös HDMI adapter ersätts kabeln av trådlösa överföringsstandarder.

 

För HDMI-överföring utan kabel behöver du en trådlös HDMI adapter

 

Eftersom de flesta enheter ännu inte är utrustade för trådlös HDMI-överföring erbjuder vi trådlösa adapter kit med HDMI sändare/mottagare för eftermontering. En adapter är helt enkelt ansluten till HDMI-utgången på HDMI-källan och den andra ansluts till HDMI-ingången på TV:n eller projektorn. Sedan upprättas det en trådlös anslutning mellan de två adaptrarna.

Det finns olika alternativ för hur den trådlösa anslutningen etableras: WHDI, WiHD och WiGig. Ett fjärde alternativ är HDMI via elnätet eller Ethernet.

 

WHDI: Trådlös HDMI 1080P vid 5 GHz

 

WHDI (Wireless Home Digital Interface) arbetar med en låg frekvens och kan tränga igenom väggarna. Standarden använder en frekvens på lite under 5 GHz för trådlös HDMI-överföring. Detta motsvarar ungefär det intervall inom vilket 802.11ac och n W-LAN fungerar. Precis som WLAN från 802.11n-standarden använder WHDI MIMO-teknik som sänds med flera parallella dataströmmar.

Den största fördelen med denna låga frekvens är att den kan också tas emot genom hinder som väggar eller golv. Perfekt om enheterna står i olika rum eller i skåp.

WHDI-adapterkit överför okomprimerad video upp till 1080p och HDCP-kryptering stöds. På grund av den låga fördröjningen på mindre än 1 millisekund är WHDI också lämplig för bildöverföring med spelkonsoler.  WHDI används huvudsakligen i form av adaptersatser, med den ena adaptern som en HDMI-sändare (transmitter) och den andra som en HDMI-mottagare (receiver). Sändaren är ansluten till källans HDMI-utgång, mottagaren är ansluten till uppspelningsenhetens HDMI-ingång.

 

WiHD (Wireless HD): Trådlös HDMI 4K vid 60 GHz

 

WirelessHD är en högfrekvent överföring över kortare avstånd. Den sänder runt 60 GHz och en enorm hög bandbredd är tillgänglig för dataöverföring. De största fördelarna är möjligheten att streama 4K också och att det är en okomprimerad överföring med ännu lägre fördröjning än WHDI. Nackdelen är möjligen att du behöver en fri siktlinje mellan sändaren och mottagaren. Även en person som går emellan kan störa signalen. Överföringsavståndet för WiHD begränsat till cirka 10 m.

WirelessHD-standarden är särskilt lämplig för anslutning av projektorer. De finns vanligtvis inte långt från sändaren, men ofta bara på platser som är besvärliga att förse med kablar, till exempel uppe i taket.

Frekvensspektrumet från 57 till 66 GHz som är EU-standard, möjliggör (brutto) datahastigheter på upp till 7 Gbit/s via sändare/mottagare. Via multiantennsystemet MiMo och med upp till fyra parallella dataströmmar kan detta värde fyrdubblas till cirka 28 Gbit/s.

 

WiGig: Trådlös HDMI 60 GHz - för allt

 

WiGig är den andra varianten för trådlös anslutning i 60 GHz-bandet, med specifikationer som ligger till grund för IEEE-standarden 802.11ad. Termerna WiGig och 802.11ad används därför ofta synonymt. När det gäller dämpning, räckvidd eller bandbredd är WiGig och WiHD ganska lika.

Men de tekniska specifikationerna för WiGig fastställs i IEEE-standarden 802.11ad och är betydligt bredare. WiGig handlar inte bara om trådlös överföring av HD-videoströmmar upp till 4K-upplösningar. Denna nya teknologi är också lämplig att användas till exempel som en kabelersättning för kringutrustning. Enheter i närheten ska kunna synkroniseras trådlöst på kortast möjliga tid, och externa och till och med interna hårddiskar styrs direkt trådlöst.

 

HDMI via elnätet eller Ethernet

 

Om du vill skicka videobilder från ett rum till ett annat kan du också använda HDMI Powerline adapter. Dessa är i och för sig inte riktigt trådlösa, men de använder befintliga strömkablar, så du behöver inte borra eller lägga kablar genom vardagsrummet.

Om du förutom strömkablar även har installerat Gigabit Ethernet-kablar kan du också använda en HDMI Ethernet-adapter istället. Det krävs dock  att lämpliga nätverksuttag redan finns i närheten.